abstractright abstractright

Helsingin Kalasataman rakennuttamisen koordinointi

Sörnäistenrannan ja Hermanninrannan muodostaman Kalasataman alueen rakennuttamisen koordinointi sisältää muun muassa 10 vuoden talousarvioesityksen  ja -suunnitelmaehdotuksen, urakkajakokarttojen  ja -aikataulujen laatimisen, ylläpidon, koordinointiraportit sekä projektipankin ylläpidon.

Sörnäistenrannan ja Hermanninrannan muodostaman Kalasataman alueen rakennuttamisen koordinointi sisältää:

  • Kaavoituksen sekä  alueen kaikkien suunnittelutehtävien ja urakoiden seuranta ja yhteensovittaminen sekä aikataulun ylläpito
  • Kaavoituksen, suunnittelun ja rakentamisen budjetointi ja toteutuneiden kustannusten seuranta
  • Alueen rakennuttamiseen liittyvien riskien kartoittaminen ja hallinta
  • Yhteydenpito tilaajaan, sidosryhmiin, alueen suunnittelijoihin ja urakoitsijoihin sekä koordinaattoreihin
  • Kunnallistekniikan suunnittelun ja urakoiden projektipankin perustamisen ja ylläpidon.

Työn tilaajana toimii Helsingin kaupungin rakennusvirasto, Katu- ja puisto-osasto ja se on alkanut vuonna 2008.