abstractright abstractright

Ilmastonmuutos ja tavaraliikenne

Ilmastonmuutos ja tavaraliikenne -projektin tavoitteena oli saada kokonaiskuva ilmastonmuutoksen ja sen hillintätoimenpiteiden vaikutuksista tavaraliikenteeseen.

Kuva: Kimmo Vainio

Suomessa eri kuljetusmuotoihin ja teollisuuden kilpailukykyyn tulevat vaikuttamaan erityisesti ilmastonmuutoksen hillintätoimenpiteet ja se, miten tasapuolisesti ne maailmanlaajuisesti ja erityisesti EU:n sisällä toteutetaan.

Teollisuus näkee ilmastonmuutoksen ja sen hillinnän lisäävän tuotannon ja toiminnan kustannuksia. Kustannuksia lisää energian, polttoaineiden ja raaka-aineiden hinnannousu ja saatavuuden vaikeutuminen sekä vaadittavat investoinnit uusiin polttoaineisiin, hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen ja hiilidioksidivapaan tuotannon lisäämiseen.

Kuljetusalan mukaan kuljetusketjujen ja kuljetuselinkeinon kustannukset tulevat niin ikään nousemaan polttoaineiden hinnannousun, päästökaupan laajenemisen sekä erilaisten tavaraliikenteeltä perittävien ympäristömaksujen myötä.

Keskimääräiset ja pysyväluonteiset ilmastonmuutokset vaativat perustoiminnan pysyvää muuttamista. Ääri-ilmiöiden lisääntyminen vaatii parempaa varautumista poikkeustilanteisiin. Toimitus- ja kuljetusketjujen riskit voivat kasvaa ja vastuista sopiminen voi vaikeutua. Kuljetuskäytäville voi muodostua erilaisia riskiasteita riippuen ääri-ilmiöiden todennäköisyydestä.

Tutkimuksen tuloksia voidaan käyttää eri toimialoilla ja kuljetusmuodoissa: mm. liiketoiminnan pitkän aikavälin riskien arvioinnissa ja varautumistoimenpiteiden suunnittelussa. Tutkimus on julkaistu Liikenne- ja viestintäministeriön verkkosivuilla osoitteessa: http://www.lvm.fi/web/fi/julkaisuja/2010.
Tutkimuksen toteutti Sito yhteistyössä Ilmatieteen laitoksen kanssa.
ITARA_kaavio_projektiesittelyLogistiikka3
Tutkimuksen viitekehys