abstractright abstractright

Helsingin ulkovalaistuksen tarveselvitys

Ulkovalaistuksen tarveselvityksessä määritellään koko kaupungin ulkovalaistuksen tavoitetila noin 20-30 vuoden päähän. Tarveselvitys toimii merkittävänä valaistustoimenpiteiden ohjelmoinnin ja päätöksenteon ohjauskeinona sekä myöhempien suunnitelmien lähtökohtana.

Tarveselvityksessä tarkastellaan koko kaupunki. Valaistuksen avulla on mahdollista vaikuttaa asukkaiden ja kaupunkilaisten kokemukseen arkiympäristön visuaalisesta laadusta. Turvallisuuden tunnetta ja ympäristön viihtyisyyttä voidaan parantaa laadukkaalla ja hyvin suunnitellulla valaistuksella. Tarveselvityksessä esitetään periaatteet liikennealueiden, näkymien ja maiseman valaistuksesta sekä yöllisen kaupunkikuvan kehittämisestä. Siinä määritellään valaistuksen periaatteet, joiden avulla vahvistetaan ja luodaan eri alueiden ja paikkojen tunnistettavuutta ja identiteettiä. Erilaisten alueiden rajakohtien valaistuksen on oltava johdonmukainen ja ohjattava liikkujaa löytämään reittinsä.

Valaistuksen kaupunkikuvatavoitteiden lisäksi tarveselvityksessä määritellään valaistusteknilliset tavoitteet. Kaduille ja kevyen liikenteen väylille esitetään valaistusluokkatavoitteet, joilla tuetaan katuverkon hierarkiaa. Määrittelyssä otetaan huomioon eri liikennemuotojen tarpeet sekä erialueiden ja katujaksojen liikenteelliset ratkaisut. Erityyppisille alueille, kaduille ja kevyen liikenteen reiteille esitetään valon värin ja värintoiston tavoitteet. Kaupungin energiansäästötavoitteet kirjataan ja esitetään valaistuksen ohjauksen periaatteet.

Ulkovalaistuksen tarveselvitys on väline ohjata kaupungin valaistusta kohti tasapainoisempaa ja korkealaatuisempaa suuntaan ottamalla huomioon kaupunki- ja maisemakuvan visuaalisen laadun ja kaupunkirakenteen hierarkian.