abstractright abstractright

Härmälänranta II

Katu- ja rakennussuunnitelman laatiminen Tampereelle.

Suomen lentokonetehtaan vanhalle tehdasalueelle rakennettavan tiiviin keskustamaisen kaupunginosan katu- ja rakennussuunnittelu sisälsi katu- ja kunnallisteknistä sekä pohjarakennusteknistä suunnittelua, puisto- ja katuympäristösuunnittelua sekä rakennesuunnittelua. Tavoitteena on tavanomaista laadukkaampi, tiivis ja kaupunkimainen ympäristö, jossa säilytetään vanhan teollisuusympäristön ominaispiirteitä ja henkeä sekä hallitaan hulevedet luonnonmukaisesti tai ainakin hyödynnetään niitä. Kaupunginosa sisältää viisi aukiota, kolme kokoojakatua, viisi tonttikatua sekä kolme pääosin jalankululle ja pyöräilylle osoitettua väylää.

Lukuja:
n. 2 km katuja
n. 0,5 km jalankulku ja pyöräilyväyliä
n. 3 500 m2 aukioita
n. 1 560 m2 paalu- ja n. 440 m2 siirtymälaattaa

Suunnittelu tehtiin tiiviissä yhteistyössä alueen päärakennuttajan kanssa. Yhteensovitus kortteleiden rakenteiden kanssa tehtiin tietomallinnusta hyödyntäen yhdistämällä kortteleiden ja katurakenteiden mallit yhdeksi tietomalliksi. Mallin avulla kohteiden rakenne- ja geosuunnittelijat pystyivät innovatiivisesti ratkaisemaan rakenteiden rajapintojen haasteet.