abstractright abstractright

Häpesuo – Rakennuttamista, työmaavalvontaa, turvallisuuskoordinointia

Hankkeessa kunnostetaan 1960-luvun puolivälissä käytöstä poistettu Häpesuon kaatopaikan alue pilaantuneesta maa-aineksesta ja kaatopaikkajätteestä.

Kunnostettava käytöstä poistettu Häpesuon kaatopaikka sijaitsee tärkeällä pohjavesialueella joten kunnostuksella turvataan kaupungin vedensaantia. Lähellä Nokian kaupungin keskustaa sijaitseva alue saadaan puhdistettuna kaupan ja asumisen käyttöön. Kunnostuksen takaraja on tammikuu 2017, jolloin alueelle rakennetaan vähittäistavarakaupan suuryksikkö (Prisma). 

Kaatopaikan jätetäyttö poistetaan ja korvataan puhtailla maa-aineksilla. Kaatopaikan orsivesien käsittely on merkittävä osa kunnostusta. Ennen kunnostusta alueelta puretaan teollisuuden ja kaupan käytössä olleet kiinteistöt. 

Sito Rakennuttajat Oy tarjoaa Häpesuon kaatopaikan kunnostustyön kilpailutus- ja toteutusvaiheen aikaisen rakennuttamisen projektiorganisaation. Rakennushankkeiden rakennuttamisesta ja toteutuksesta saadun laajan kokemuksen ja vahvan ammattitaidon omaavasta henkilöstöstämme olemme valinneet tämän hankkeen tehtävien hoitoon hyvin soveltuvan rakennuttajaryhmän. Hankkeen rakennuttamisen tehtävät on jaettu projektipäällikön, paikallisvalvojan ja erityisesti työturvallisuuden hallintoon ja valvontaan perehtyneen turvallisuuskoordinaattorin kesken.”