abstractright abstractright

Esiselvitys tie- ja raideliikenteen itsemurhista

Sito on laatinut yhdessä Trafin kanssa esiselvityksen tie- ja raideliikenteen itsemurhista. Selvityksessä muodostettiin yleiskuva tie- ja raideliikenteen itsemurhiin liittyvistä tekijöistä ja jatkotutkimustarpeista.

Selvitys sisältää seitsemän osakokonaisuutta liittyen tie- ja raideliikenteen itsemurhaonnettomuuksien tilastointiin, itsemurhien uutisoinnin ja määrän väliseen yhteyteen, vastapuolen selviytymiseen, liikenneympäristön ehkäisykeinoihin sekä ajoterveyteen ja ajo-oikeuteen liittyviin seikkoihin. Lisäksi omana kokonaisuutenaan laadittiin yhteenveto tieliikenteen itsemurhaonnettomuuksista vuosilta 2008−2013 tutkijalautakunta-aineistoon perustuen.

Esiselvityksen käynnisti aiemmin toiminut liikenneturvallisuusasiain neuvottelukunnan tutkimusjaosto. Selvitysraportti löytyy Trafin sivuilta.