abstractright abstractright

Eläintarhan yleisurheilukentän peruskorjaus

Aiemmissa korjauksissa on keskitytty lähinnä kenttäpinnoitteiden uusimiseen, rakenteisiin ei ole juuri kajottu. Tässä peruskorjauksessa päätettiin uudistaa juoksuratojen ja suorituspaikkojen rakenteet siten, että takasuoralla toistunut routiminenkin saadaan estettyä.

Yli sata vuotta vanhan Eläintarhan urheilukentän juoksuradat ja suorituspaikat peruskorjattiin vuoden 2012 yleisurheilun EM-kisoja varten. Erityisesti haluttiin saada juoksuratojen rakennekerrokset korjattua niin, että takasuoraa vuosikausia vaivannut epätasainen routiminen saadaan estettyä. Routimisesta aiheutui ylisuuria pituus- ja poikkikaltevuuden muutoksia, joita ei kansainvälisiin kilpailuihin tarkoitetulla yleisurheilukentällä voida sallia.

Rakennussuunnittelun aikana tehdyissä pohjatutkimuksissa havaittiin takasuoran lopulla oleva pienialainen erittäin routiva silttialue, jossa pohjavesi on lisäksi vain noin puolen metrin syvyydessä. Routimisen estämisen haasteellisuutta lisäsi juoksuratojen käyttö talvisin luisteluratana.

Routiminen olisi ollut mahdollista saada estettyä rakentamalla rakennekerrokset niin paksuiksi, ettei routimista olisi tapahtunut, mutta tällöin pohjamaalle olisi kuitenkin aiheutunut lisäkuormitusta ja sen myötä painumia. Ratkaisuksi valittiin routaeriste- ja kevennysrakenteen tekeminen kevytsorasta. Rakenne ulotettiin koko uusittavalle alueelle, jotta saavutetaan homogeeninen rakenne koko kentän alueella.

Ratkaisu on osoittanut toimivuutensa ankarana vuosien 2012 ja 2013 välisenä talvena.

Tilaaja: Helsingin kaupungin liikuntavirasto