abstractright abstractright

Ehrenströmintien silta (Olympiaterminaali), sillan erikoistarkastus

Helsingin Olympialaisiin vuonna 1952 valmistunut silta sijaitsee erittäin haasteellisessa paikassa Helsingin keskustassa Olympiaterminaalin edustalla. Sillan erikoistarkastus tehtiin korjaussuunnittelun pohjaksi. Kohteesta haasteellisen teki sillan monimuotoisuus, vaihtelevat rakenteet ja liittyminen eri rakenteisiin.

Silta oli ikänsä ja kuntonsa puolesta peruskorjauksen tarpeessa. Vaihtoehtoisena menetelmänä oli sillan uusiminen, joten sillan kunto ja korjattavuus tuli saada selville. Erikoistarkastus tilattiin Sitolta syksyllä 2012. Tarkastuksen ja tutkimustulosten perusteella saatiin selville sillan kunto ja vaadittavat korjaustoimenpiteet. Tarkastuksen perusteella silta on korjattavissa, mutta korjaustoimenpiteisiin tulee ryhtyä kiireellisesti.

Korjaussuunnittelu käynnistettiin 2013. Korjaussuunnitelman mukaan sillan pintarakenteet vesieristeineen sekä reunapalkit ja kaiteet uusittaan, kansirakenteen alapinnan ja välitukien betonivauriot korjataan ja pinnat suojapinnoitetaan kokonaisuudessaan. Liikuntasaumarakenteet toteutetaan korotettuina massaliikuntasaumoina. Korjaussuunnittelun teki haasteelliseksi kannen vaihteleva muoto korkeuseroineen, aiemmat korjaukset, kaapeloinnit ja useat liikuntasaumat. Pinta-alaltaan suuren sillan korjaukset suunniteltiin vaiheittain korjattavaksi, sillä ajoneuvo- ja kevyenliikenne tulisi toimia siltapaikalla ja Olympiaterminaalilla koko korjaustyön ajan. Työaikaisten liikennejärjestelyjen pääperiaatteinen suunnittelu kuului myös korjaussuunnittelun toimeksiantoon. Urakoitsija teki lopulliset liikennejärjestelysuunnitelmat. Korjaussuunnitelman mukainen sillan korjaus valmistui v. 2014 lopulla.

Erikoistarkastuksen avulla saatiin selville tarvittavien korjaustoimenpiteiden laatu ja laajuus ja peruskorjaamisen kustannusarvio. Tarkastuksen perusteella sillan peruskorjaukseen ryhdyttiin poikkeuksellisen nopealla aikataululla. Tärkeää oli myös kulttuurihistoriallisesti merkittävän infrastruktuurin säilyttäminen arvokkaassa taajamaympäristössä.

Sillan erikoistarkastus 2012
Sillan korjaussuunnittelu 2013
Sillan peruskorjaus 2014