abstractright abstractright

Blominmäen maanalaisen jätevedenpuhdistuslaitoksen kalliorakentaminen

Espoon Blominmäkeen louhitaan uutta maanalaista luolastoa jätevesien puhdistusaltaille ja siihen liittyvälle tekniikalle.

Rakennuttaminen, työmaavalvonta ja turvallisuuskoordinointi

Valmistuttuaan vuonna 2020 uusi puhdistamo korvaa nykyisen  Suomenojan jätevedenpuhdistamon. Tällöin se tulee käsittelemään noin 400 000 asukkaan jätevedet Espoosta, Kauniaisista, Kirkkonummelta, Siuntiosta ja Länsi-Vantaalta. Vuoteen 2040 mennessä uuden puhdistamon läpi arvioidaan virtaavan päivittäin 150 000 kuutiometriä jätevettä.

Sito Rakennuttajat  toimii hankkeessa tilaajan rakennuttajakonsulttina. Toimenkuvaan kuuluu louhintavaiheessa rakennuttajakonsultin projektipäällikön sekä projekti-insinöörin tehtävät, työmaavalvonta ja turvallisuuskoordinointi. Lisäksi Siton osaavaa kalliorakennushenkilökuntaa on tarvittaessa mukana hankkeessa asiantuntijatehtävissä. Sito Rakennuttajilta löytyy vahvaa kokemusta erilaisista maanalaisista rakennuskohteista ja tätä vaativaa hanketta varten on luotu vahva työryhmä toteuttamaan tilaajan toiveita ja varmistamaan työn sujuvuus eri sidosryhmien kesken.

Hankkeen vaativuus ja monimuotoisuus vaatii työmaavalvonnan päivittäistä läsnäoloa työmaalla. Tilaajalle raportoidaan työmaatilanne viikoittain. Turvallisuuskoordinaattori kiertää työkohteet viikoittain ja tekee kierroksistaan raportit projektipankkiin. Rakennuttajakonsultti toimii työmaakokouksissa puheenjohtajana ja pöytäkirjan pitäjänä. Lisäksi tilaajan projektijohtoryhmälle raportoidaan kuukausittain työmaatilanne ja rakennuttajakonsultin projektipäällikkö osallistuu projektin johtoryhmän kokouksiin. Sito Rakennuttajien toimeksiantoon kuuluu myös tulevien viemäritunneleiden louhintaurakoiden rakennuttaminen ja urakoiden kilpailutuksen valmistelu yhteistyössä HSY:n kanssa. Viemäritunnelit tullaan kilpailuttamaan useampana erillisenä urakkana vuosina 2017 – 2018 ja toteuttamaan kokonaisuudessaan puhdistamon käyttöönottoon mennessä.

Blominmäen jätevedenpuhdistamon louhinta sisältää maanalaista louhintaa noin 870 000 kuutiometriä, maan kaivua ja avolouhintaa noin 100 000 kuutiometriä, useita kuiluja sekä neljä isoa mädättämösiiloa. Hankkeessa tehdään myös paljon lujitus- ja tiivistystöitä. Injektointiporametrejä hankkeeseen on arvioitu tulevaksi 1 800 000 porametriä ja sementtiä injektointiin käytettäväksi 1 650 000 kiloa. Lujituspultteja tullaan tiloihin asentamaan noin 90 000 kappaletta. Hanke sisältää myös vaativia teräsbetonirakenteita. Jätevedenpuhdistamon louhintaurakka alkoi syyskuussa 2015 ja sen on määrä olla valmis 15.1.2018.

Hankkeen erityspiirteitä ovat mm. seuraavat seikat:

 • erityisen suuret louhintamäärät ja siitä seuraava louhelogistiikka
 • erityisen suuret ja korkeat kalliotilat
 • kalliotilojen louhinnan keskeyttävän välittömän lujituksen suuri määrä
 • louhinta paikoitellen heikkolaatuisessa kalliossa
 • useat kalliokuilut
 • tuuletuksen ja kuivatuksen järjestäminen suuressa luolastossa
 • viemäriverkon kapasiteetista johtuvat rajoitukset työmaalta poistettavista vesimääristä:
  • Mikkelästä viemäriin max 5 l/s ja Blominmäestä viemäriin max 20 l/s
 • kalliotilan yläpuolisen maan suojelutarve

Tilaaja:

 • Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymä, yhteyshenkilö Jukka Yli-Kuivila

Pääsuunnittelu ja arkkitehtisuunnittelu/ yleissuunnitteluvaihe:

 • FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy ja Ramboll Finland Oy työyhteenliittymä, yhteyshenkilö Juha Viitanen

Geo- ja kalliotekninen suunnittelu:

 • Pöyry Finland Oy, yhteyshenkilö Jari Haapala

Pääurakoitsija:

 • Lemminkäinen Infra Oy, yhteyshenkilö Pentti Nieminen