abstractright abstractright

Aulangontie 1 asemakaavan muutos

Aulangontie 1 sijaitsee Hämeenlinnan rautatieaseman välittömässä läheisyydessä ja on portti ydinkeskustaan idästä saavuttaessa. Sito laati kortteliin kaksi vaihtoehtoista viitesuunnitelmaa, hulevesisuunnitelman, liikenteen toimivuustarkastelut, asemakaavaehdotuksen ja rakentamistapaohjeen.

Aulangontie 1:n kaava-alueella sijaitsee rakennus- ja kulttuurihistoriallisesti arvokas tiilimakasiini 1800-luvulta, joka on osa Hämeenlinnan rautatieaseman valtakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä. Lisäksi kaava-alueella sijaitsee entinen pukutehdas 1950-80-luvuilta. Kaava-alue on voimassa olevassa asemakaavassa teollisuus- ja varastoaluetta, joka nyt haluttiin muuttaa monimuotoiseksi palveluiden, asumisen, pienten toimitilojen, gallerioiden ja näyttelytilojen alueeksi. Kaava-alueella sijaitsee myös päivittäistavarakauppa, jota halutaan laajentaa.

Vaihtoehtoisissa viitesuunnitelmissa tutkittiin pukutehtaan tilalle tulevalle asuinrakentamiselle kaksi eri massoitteluvaihtoehtoa sekä erilaisia pysäköintiratkaisuja; rakenteellista pysäköintiä ja maantasopaikoitusta. Asemakaavasta laadittiin massoittelun ja pysäköintiratkaisujen suhteen mahdollisimman väljä siten, että kumman tahansa vaihtoehdon toteutus on tulevaisuudessa mahdollinen, mikä parantaa alueen kehittämisen todennäköisyyttä. Alueen suunnittelussa tutkittiin tarkkaan uudisrakentamisen vaikutukset asemanseudun valtakunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun kulttuuriympäristöön. Kaavamääräyksillä sekä kaavan oheen laaditulla rakentamistapaohjeella pyritään varmistamaan uudisrakentamisen sopivuus sekä asemanseutuun, että Aulangon kaupunginosan 50-luvun ilmeeseen.

Aulangontie 1 asemakaavamuutoksen tunnusluvut
– Tilaajana rahastoyhtiö Quorum Oy
– Kaavoitettavan alueen pinta-ala 17 000 m2, jolle uudisrakentamista osoitettu 10 500 k-m2
– Pienteollisuus- ja varastokorttelin muutos asuin-, liike-, toimisto ja toimitilarakennusten korttelialueeksi, jonne on mahdollista sijoittaa myös näyttely- ja kokoontumistiloja
– Aloitettu 10/2014, asemakaavamuutos on hyväksyttävänä yhdyskuntalautakunnassa