abstractright abstractright

ALPOlla aloitteet hallintaan

Kansalaisilta tulee vuosittain tuhansia liikenteeseen liittyviä aloitteita ELY-keskuksille. Aloitteiden käsittelyyn on kauan kaivattu tehokasta ja monipuolista työkalua ELY-keskuksen sisäiseen käyttöön. Sito vastasi tarpeeseen ja toteutti Uudenmaan ELY-keskukselle uuden ALPO-palvelun aloitteiden hallinnointiin.

Pirkanmaan ELY-keskuksen asiakaspalvelukeskus vastaanottaa ELY-keskusten liikenteeseen liittyvät aloitteet. Aloitteet välitetään alueelliselle ELY-keskukselle, jossa ne otetaan käsittelyyn eri osa-alueiden asiantuntijoiden toimesta. Uudenmaan ELY-keskuksessa aloitteiden käsittely on osin ulkoistettu konsultille. Sito on vastannut tästä palvelusta vuodesta 2014 alkaen. Palvelusopimuksen aikana heräsi tarve kehittää aloitteiden käsittelyprosessia, joka aiemmin hoidettiin muun muassa Excelillä. Sito määritteli aloitteiden käsittelyyn tietojärjestelmän tarpeet ja toteutti sen ELY-keskuksen toimeksiantona.

ALPO on Siton kehittämä selain- ja karttapohjainen Louhi-sovellus

ALPO-palvelu on otettu tuotantokäyttöön kesäkuun lopussa 2016. Palveluun kirjataan aloitteesta tarvittavat pakolliset tiedot (mm. luokka, sisältö, saapumispäivä) sekä kattavasti muita vapaaehtoisia tietoja. Lisäksi aloite piirretään kartalle ja järjestelmä hakee aloitteelle automaattisesti tierekisteriosoitteen. Palvelussa on tausta-aineistoina useita aloitteiden käsittelyä helpottavia tietoja, kuten liikennemäärätiedot, ajoradan leveys, oppilaitokset ja asukastiheys.

Karttapohjaisen palvelun avulla aloitteita on helppo tarkastella alueellisesti. Aloitteita voidaan hakea usean hakukriteerin avulla kartalla esitettäväksi tai ladata ne Exceliin. Aloitteiden käsittelyn lisäksi ALPOa voidaan hyödyntää muissakin asiayhteyksissä, kuten maastokäyntien suunnittelussa tai kuntatapaamisten yhteydessä kohteeseen etukäteen tutustuttaessa.

Lisätietoja: Keijo Koskinen (ALPO) ja Anna Korpinen (aloitteiden käsittely).