abstractright abstractright

3D-mallin hyödyntäminen suunnitelmien esittelyssä ja palautteissa

Sito laati katu- ja ratasuunnitelman Vihdin Nissolan alueen tiejärjestelyistä ja tasoristeyksien poistoista. Tietomallinnetusta suunnitelmasta tehtiin internetiin yleisölle avoin Web-malli, johon liitettiin palautejärjestelmä.

Suunnitelmassa esitettiin tasoristeysten poistot sekä niiden korvaavat tieyhteydet. Työssä suunniteltiin uusi katuyhteys ja radan alikulku Enärannan ja Lankilanrinteen taajamien välille.

Suunnittelutyö toteutettiin tietomallintamalla CityCAD- ja Tekla-ohjelmistoilla. Suunnitelmiin mallinnettiin maan pinta ja maalajirajat, nykyisten rakenteiden pinnat sekä suunnitellut rakenteet kuten sillat ja katurakenteet.

Tietomallista laadittiin Web-malli, johon yleisöllä oli mahdollisuus tutustua internetissä. Web-mallissa on mahdollista liikkua avatar-hahmon avulla kävellen, rullaluistellen tai lentäen. Malliin tutustuminen on helppoa, sillä liikkumista ohjataan hiirellä tai näppäimistöllä. Ohjelmassa on yksinkertaiset ohjeet mallissa liikkumiseen. Katu- ja ratasuunnitelmaa esiteltiin yleisötilaisuudessa virtuaali- ja Web-mallin avulla.

Mallinnettuja suunnitelmia käytetään hyväksi jatkosuunnittelussa, rakentamissuunnitteluvaiheessa sekä rakentamisen ja ylläpidon aikana.

Tutustu Webmalliin