abstractright abstractright

Ainutlaatuista kaatopaikkarakentamista Kokkolassa

Kokkolan Kemiran jätealueella rakennettiin kaikkiaan 1,4 kilometriä pitkä ja keskimäärin 10 metriä syvä pystyeristysseinä kaatopaikan ympärille.  Vesitiiviin pystyeristysseinän rakentaminen mahdollisti jatkoluvan myöntämisen Tetra Chemicals Europe Oy:n ja Kemira GrowHow Oyj:lle kaatopaikkatoiminnalle Kokkolan tehdasalueella.

Kemiran kaatopaikan pohjarakenteiden tiiviys ei vastannyt enää nykyisiä vaatimuksia. Ongelma ratkaistiin Geobotnia Oy:n suunnitteluratkaisulla, joka perustuu vesitiiviin pystyeristysseinän rakentamiseen koko kaatopaikan ympäri. Samalla saatiin lupa  korottaa läjitysalueen penkereitä ja jatkaa kaatopaikkatoimintaa vuoteen 2020 asti. Rakennuttajakonsulttina ja projektinjohtajana toimi Sito Rakennuttajat.

Kapean kaivannon tekoon käytettiin suurta moottorisahaa muistuttavaa seinämäkonetta, jolla syvä kaivanto voidaan tehdä määrämittaisena ja -levyisenä. Seinämän rakensi Destian aliurakoitsija hollantilainen Cofra Bv.

Sata pituusmetriä päivässä

Pystytiivisteseinä kiertää GrowHow:n kiinteän jätteen alueen, Tetran suotolietealtaat ja käytännön syistä KemFinen palovesialtaan. Yhteensä 1,4 km pitkä seinämä suojaa ympäröiviä alueita jätteiltä ja jätevesien suotautumiselta, sillä rakennelma ulotetaan aina tiiviiseen maakerrokseen tai kallioon asti.

Seinämä ulottuu parhaimmillaan 12 metrin syvyyteen ja upotettavan kalvon pinta-ala on noin 12 000 m2.  Seinämä muodostuu HDPE-kalvosta tehdystä muoviponttiseinästä ja sitä ympäröivästä bentoniitti-sementtiseoksesta. Alueen sisäpuolen pohjavedenpinta pidetään pumppausten avulla ulkopuolista pintaa matalampana, joten veden virtaussuunta on ulkopuolelta seinämän sisälle.

Lähes vastaavia rakenteita on aiemminkin asennettu Suomessa parissa teollisuuskohteessa. Ongelmana on toistaiseksi ollut hidas asennus ja syvän kaivannon auki pitämiseksi tarvittava suuri bentoniittimassan määrä. Bentoniittia tarvitaan, jotta varsinainen eriste, teräsponttia muodoltaan muistuttava polyeteenilevy voidaan asentaa suorana ja esteettömästi kallioon tai tiiviiseen maahan asti.

”Ensi kertaa Suomessa käytetyn seinämäkoneen ansiosta asennusnopeus oli runsaat 100 pituusmetriä päivässä keskimäärin noin 10 metrin syvyyteen. Tämä nopeutti koko hanketta merkittävästi”, Siton toimialajohtaja Anton Palolahti kertoo.