abstractright abstractright

Vi är övertygade om att vi åstadkommer mer och bättre resultat tillsammans än ensamma! Därför deltar personalen i utvecklingen av vår verksamhet och i planeringen förändringar och nya lösningar. Det är därför inget under att vi på Sito har en utmärkt sammanhållning och atmosfär på jobbet. Välkommen till oss!

Varför är Sito en bra arbetsplats?

Vi söker fortlöpande toppförmågor inom infrastruktur, trafik, miljö och IT till vår mångsidiga arbetsgemenskap som utvecklas fortlöpande. Vi erbjuder planerings- och sakkunniguppgifter på olika nivåer på våra verksamhetsställen runt om i Finland. Vi tror på hållbar utveckling också i frågor som gäller personalen. Hos oss syns det bland annat genom att vi uppskattar personalen och satsar på arbetshälsan.

Som föregångare i branschen erbjuder vi mångsidiga projekt

Vi är ett av de ledande företagen i branschen, och därför kan vi erbjuda våra proffs de mest intressanta projekten i hela kedjan av infrastrukturbyggande från konsulterande planering till byggherreverksamhet och underhåll. Vi håller oss i framkant när verksamhetsmiljön förändras och utvecklar hela tiden tjänster och lösningar för kundernas varierande behov.

Satsningar på personalens välbefinnande

Vid sidan av personalens kunnande har även dess välbefinnande avgörande betydelse för vår framtida framgång. Därför arbetar vi för att förbättra arbetsgemenskapens funktionalitet, måna om personalens krafter och beakta de anställdas förväntningar och behov flexibelt. Vi erbjuder personalen en täckande företagshälsovård och olika förmåner som förbättrar karriärutvecklingen och trivseln på arbetet. Gemenskapen får stöd av en trivsam atmosfär på arbetsplatsen och av nätverk och fritidsaktiviteter av olika slag. Vi hjälper dig att uppnå dina mål.

Ansvar är en del av vår företagskultur

Vi arbetar ansvarsfullt och i enlighet med vår strategi, och vårdar en öppen företagskultur. Vi vill bevara förfaranden som konstaterats vara bra och samtidigt utveckla vår verksamhet så att vi kan uppnå vår framtidsvision. Vi uppmuntrar också personalen att delta i utvecklingen av företaget. Med hjälp av vår kvalitetspolicy vill vi hålla kvaliteten av vår verksamhet jämn och högklassig, och i enlighet med vår miljöpolicy tar vi ansvar för miljön.

Goda resultat uppmärksammas

Vi sköter om att lönerna är konkurrenskraftiga. Dessutom är premiering för framgångar och utmärkta prestationer en del av vår företagskultur.  De utmärkta personalförmånerna kompletteras att ett brett urval premieringsmöjligheter som sporrar personalen att arbeta aktivt, ansvarsfull och målinriktat.