abstractright abstractright

Trafik- och logistiktjänster

Den ökande betydelsen av tjänster och digitalisering erbjuder möjligheter att effektivera och förnya tjänster och processer. Våra trafik- och logistiktjänster omfattar utöver traditionell planering och konsultering också digitala tjänster för underhåll av trafikleder samt för mobilitet och transport.

Vi erbjuder också informationstjänster inom trafik, därtill hörande konsultering samt beredning av helhetslösningar och lösningar vid outsourcing. Vi möjliggör med våra tjänster automation av trafiken, robotisering och utveckling av MaaS-tjänster.

Trafikundersökning och trafikmodellering samt informationslösningar för trafiken

liikennelaskenta_pieniTrafikundersökningar
Genom trafikundersökningar producerar vi information för planering av trafik och trafiksystem samt för utveckling av tjänster. Genom insamling av information och digitalisering av undersökningsmetoder möjliggör vi en ännu bättre databas för att producera och analysera lägesbilden.

mallinnus_pieniTrafikmodellering
Vi modellerar och undersöker behoven i trafiksystem och konsekvenserna av trafikmässiga lösningar på ett heltäckande sätt.

 

aly_pieniInformationslöningar för trafiken
Våra informationslösningar för trafiken möjliggör att vi kan erbjuda våra kunder omfattande, aktuell och exakt trafikinformation.

Konsultering och digitalisering samt utveckling och applikationer i anslutning till mobilitetstjänster

litu_pieniTrafiksäkerhet och klok mobilitet
Inom trafiksäkerhetsarbetet är det väsentliga att skapa en säker miljö samt att främja säkerhet samt attityder och rutiner som uppskattar hälsa.

 

2017_liipy_150x104Mobilitetsstyrning
Vi främjar hållbar och hälsosam mobilitet samt hjälper våra kunder att lösa problem som förorsakas av privatbilism.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERAKollektivtrafik
Vi skapar ramarna för användarorienterad och högklassig kollektivtrafik som samtidigt kan ordnas effektivt.

 

2016_henkiloliikenne_3_lev150Persontrafik
Vi erbjuder ett heltäckande tjänstekoncept för att ordna planering av kommuners persontrafik och för planering av anskaffningar samt planering av kombinering av olika transporter. Vi beaktar i vårt arbete de möjligheter digitaliseringen ger och kraven i anslutning till öppna data.

PrintMobilitet som en tjänst (MaaS)
Vi går i bräschen inom främjandet av uppkomsten av mobilitetstjänster och har byggt ett omfattande samarbetsnät med olika aktörer. Vi tillhandahåller ett brett urval av olika MaaS-tjänster från konsultering och planering till genomförande.

 

2017_sahkoinen_liikenne_ev_130x92Elektronisk trafik
Sito har ett brett utbud av experter och tjänster också inom elektronisk trafik. Ett omfattande samarbetsnät kompletterar vår kompetens.

Strategisk planering

2016_liikennejarjestelmatyo_150levTrafiksystemarbete

Vi deltar i förnyelsen av trafiksystemarbetet så att blir en process som är ännu mer effektiv och experimentell samt som lyfter fram data och kundbehov och involverar nya aktörer.

Leppis_pieniSpårtrafik 
Vi betraktar spårtrafiken som ett viktigt utvecklingsobjekt för Finlands konkurrenskraft. Vi betjänar våra kunder utgående från hållbar utveckling, miljöorientering och kundens behov.

 

satama_pieniLogistik
Vi säkerställer samhällets och företagens hållbara konkurrenskraft och tillväxtmöjligheter genom utveckling av det logistiska systemet.

 

2013_web_liikenne_liikennesuunnittelu_pikkukuvaTrafikplanering
Med stöd av vår expertis inom trafikplanering säkerställer vi effektiva och fungerande lösningar för mångsidiga trafikplaneringsobjekt.

 

liikenteenhallinta_pieniTrafikhantering 
Vi garanterar funktionella lösningar trafikhantering med våra planerings- och experttjänster från planering till byggande.