abstractright abstractright

Miljö

Vi erbjuder heltäckande lösningar som utvecklats för kundernas behov med högklassiga metoder enligt principen för hållbar utveckling.

Våra högklassiga tjänster bygger på intensivt samarbete med kunden, mångsidigt miljökunnande, förtrogenhet med faktorer som påverkar människornas välbefinnande och livsmiljö, interaktionskompetens samt informationsförvaltning och projekthantering.

Vi utarbetar

  • strategier
  • planer
  • utredningar
  • bedömningar
  • uppföljning samt
  • forskning och utvecklingsom gäller miljön och människornas välfärd och livsmiljö.

Dessutom sköter vi tillståndsförfaranden och projekteringsuppgifter samt utarbetar allmänna planer och byggplaner.

Vi strävar alltid efter att hitta den bästa lösningen tillsammans med kunden under iakttagande av de miljömässigt hållbaraste lösningarna. Vi kombinerar miljöfrågor, sociala perspektiv, informationshantering samt interaktion och kommunikation bland annat med trafik-, samhälls- och energiplanering, upphandling, byggande och underhåll.

 

LUONTO_2Naturutredningar och -bedömningar

Vi utför naturutredningar och -bedömningar. Vi är förtrogna med ekosystemtjänsternas och de ekologiska nätverkens funktion.

 

VESI_2Jordmånen och berggrunden, vatten och sediment

Vi erbjuder mångsidiga experttjänster som gäller jordmånen, berggrunden, grundvattnet och ytvattnet.

 

SELVITYKSET_2Miljöutredningar och -bedömningar

Vi utför utredningar, bedömningar och undersökningar och sköter tillståndsförfaranden som gäller miljön.

 

MELU_2Buller och vibrationer

Vi erbjuder toppenkompetens inom buller- och vibrationsutredningar

 

MATERIAALIKIERTO_2Materialeffektivitet och avfall

Vi främjar en effektiv och miljöskonsam återanvändning och återvinning av olika material.

 

pohja_pieniProjekteringstjänster inom miljöbyggande

Vi erbjuder våra kunder innovativa teknologier, produkter och lösningar samt effektiv projektledning, projektering och övervakning.

2014_energia_ilmasto_400x300Energi och klimat

Vi utvecklar planer, utvärderingar och uppföljningar med anknytning till åtgärder för uppbromsning av klimatförändringen, anpassning till klimatförändringen och energieffektivitet.