abstractright abstractright

Återanvändning av överskottsmassor

Vi producerar tjänster, lösningar och produkter vilkas syfte är att effektivt och miljöskonsamt

 • stödja materialeffektivitet och materialhantering
 • minska användningen av jungfruliga naturresurser och uppkomsten av avfall
 • stödja materialcirkulationen samt
 • beakta de nödvändiga logistiska lösningarna och möjligheterna hos olika konstruktioner.

Produkter och tjänster:

 • Undersökningar och utredningar
 • Planer och strategier
 • Planering och rådgivning inom återutnyttjande av material
 • Miljötillstånd
 • Logistikutredningar
 • Planering och projektering samt oberoende kvalitetsövervakning gällande avstjälpningsplatser
 • Biprodukter från industrin och handeln och utnyttjandet av dem
 • Slambehandling