abstractright abstractright

Vattenförsörjning

Det är livsviktigt för samhällena att ha en pålitlig och välfungerande vattenförsörjning.

Vi erbjuder tjänster för vattenförsörjningsnätverk för hela nätverkets livstid. Vi samarbetar intensivt med experter inom stadsteknik, geoplanering och andra tekniska branscher i vårt bolag för att säkerställa ett lyckat slutresultat även i krävande projekt. Centrala tjänster för vattenförsörjning är

  • allmänna planer och utvecklingsplaner
  • utredningar
  • nätverks- och linjeplaner
  • planering av pumpstationer och tryckhöjningsstationer för avloppsvatten
  • dimensionering och modellering
  • hantering av dagvatten
  • projektering och övervakning