abstractright abstractright

Vägplanering

Vi erbjuder våra kunder heltäckande konsult- och planeringstjänster för utveckling av vägar med över 30 års erfarenhet. Vår mångsidiga expertorganisation står till ert förfogande i alla planeringsskeden i trafikledsprojekt.

Väg-, gatu- och områdesplanering

– Behovsutredningar, projektbedömningar, riskbedömning av projekt

– Preliminära och allmänna planer för vägar, gator och områden

– Vägplaner

– Gatuplaner

– Byggnadsplaner

– Upphandling av planeringstjänster

– Uppgifter för arbetsplatsservice

Sakkunnigtjänster inom drift och underhåll

– Inventeringar, konditionsundersökningar

– Programmering av förbättringen av konstruktioner och planer

– Ytbeläggningsprogrammering

– Underhållsplaner

Sakkunnigtjänster inom upphandling

Verksamhetslinjer, planeringsanvisningar