abstractright abstractright

Trafikhantering

Vi säkerställer funktionella lösningar trafikhantering med våra planerings- och experttjänster, från planering till byggande.

Trafikhantering är ett intelligent sätt att förbättra säkerheten och smidigheten i trafiken, minska utsläppen och utnyttja trafikledskapaciteten effektivare.

Vi erbjuder vårt mångsidiga kunnande både till mer omfattande väg- och gatuprojekt och till mindre separata projekt, utredningar och helhetsmässiga expert- och byggarbetsplatstjänster.

Vi väljer och skräddarsyr alltid metoderna och lösningarna för trafikhantering i olika trafikledsmiljöer utifrån kundbehoven.

Produkter och tjänster:

  • Vägledning och skyltning i trafiken
  • Telematik
  • Trafikljus
  • Planering av reservrutter
  • Intelligent trafik