abstractright abstractright

Tjänsten Kaiku

Tjänsten Kaiku är en elektronisk webbläsarbaserad tjänst för överföring av filer och kollaboration som Sito utvecklat. Med tjänsten kan du skicka och ta emot projektfiler av olika storlekar var som helst och på vilken dator som helst. Kaiku har redan över två tusen användare och vi förbättrar tjänsten kontinuerligt utifrån användarnas respons.

Tjänsten Kaiku finns på adressen: www.kaiku.sito.fi

Den senaste versionen av Kaiku har bättre funktionalitet än någonsin, och den har också kompletterats med nya nyttiga egenskaper. Utöver traditionell överföring av filer och utbyte av tilläggsinformation som gäller dem kan du också skicka automatiska snabbmeddelanden till projektmedlemmarna när du redigerar innehåll eller kommenterar material som redan lagts ut i tjänsten.

Redskapet för bokning av mötestider har vidareutvecklats för ökad användarvänlighet. Tjänsten har också kompletterats med en kartfunktion. I de följande versionerna görs kartkomponenten mångsidigare med interaktiva egenskaper.

Problem i användaradministrationen och i kallelserna till nya projektmedlemmar har åtgärdats, och funktionen är nu lättare att använda.

Om det uppstår problem vid användningen av Kaiku eller om du behöver mer information om tjänsten, tveka inte att ta kontakt.