abstractright abstractright

Spårtrafik

Våra sakkunnigtjänster för spårtrafik täcker alla utredningar och utvecklingsprojekt inom järnvägs-, metro- och spårvagnstrafiken, från trafikplanering till projektbedömningar och hantering av störningar inom både person- och godstrafik.

Spårtrafiken är den miljövänligaste trafikformen

Konsulterings- och planeringstjänsterna för utveckling av spårtrafiken är en viktig del av Sitos trafik- och logistiktjänster. Vi betraktar spårtrafiken som ett viktigt utvecklingsobjekt med tanke på Finlands konkurrenskraft, och vi betjänar våra kunder efter principerna för hållbar utveckling och miljöorientering och utgående från kundernas behov.

Spårtrafik2Vi har medverkat med framgång i flera utvecklings- och behovskartläggningsprojekt inom spårtrafik och därigenom deltagit i utvecklandet av spårtrafiken som den miljövänligaste trafikformen i Finland.

 

Våra specialkompetensområden är

  • Trafikplaner för spårtrafik
  • Behovskartläggningar inom spårtrafik
  • Utredningar inom person- och godstrafik
  • Projektbedömning
  • Miljökonsekvensbedömning
  • Utbildning och analys inom hantering av störningar