abstractright abstractright

SitoGIS

SitoGis är en geodatabaserad basregisterlösning. Tjänsten är planerad för att göra det lättare att uppdatera, hantera och analysera geodata.

Tjänsten gör det möjligt att presentera platsbundna uppgifter på ett åskådligt sätt på kartan. Det är också möjligt att rikta förfrågningar till kartpresentationer, vilket öppnar för helt nya möjligheter.

Våra tjänster erbjuder bästa möjliga redskap för snabb distribution och flexibel samanvändning av information. Därför använder kunder våra tjänster också som stöd för beslutsfattande i olika sammanhang.

Våra lösningar levereras med hjälp av den senaste molntjänsttekniken som lättanvända och mycket konkurrenskraftiga paket.