abstractright abstractright

Projekteringstjänster för infrastrukturbyggnad

Vi betjänar i infrastrukturtjänster både inom nybyggnad och reparationsbyggnad.

Utöver traditionella konsulttjänster för planering, byggande och övervakning kan vi erbjuda olika modeller för genomförandet av projekt. Innehållet anpassas efter beställarorganisationens behov.

Vi har ett omfattande kunnande inom byggd miljö och erbjuder alla tjänster som kunden behöver inom infrastrukturbranschen. Vi har kunder i både den offentliga och privata sektorn.

Våra tjänster omfattar bland annat: projektledning och sakkunnigtjänster, projekteringstjänster i planeringsskedet, styrning av den allmänna planeringen och byggplaneringen, projekteringstjänster och beredning av entreprenader, arbetsplatsövervakning, planering av trafikarrangemangen under byggarbetstiden, säkerhetskoordinatorns uppgifter, kontroller av broar och specialkonstruktioner, hantering av brotillgångar, åtgärdsprogrammering, planering av reparationsinvesteringar.

Dessutom erbjuder vi de kostnadsberäkningstjänster som kunden behöver (bl.a. FORE) och kan fungera som sakkunnig även vid planeringen av genomförandet av stora projekt och vid styrningen av förverkligandet av dem.

Med stöd av erfarenhet som samlats under loppet av många år erbjuder Sito kunderna sakkunnigtjänster som t.ex. kontroll av uppgjorda planer, kostnads- och riskevaluering och evaluering av genomförbarhet.