abstractright abstractright

Planering av radionät

Vi erbjuder expertis inom planering av radionät av alla slag. Typiska planeringshelheter är enskilda repeterarnätverk inomhus, stora inomhusnätverk exempelvis i kontorsbyggnader, områdesspecifika optimeringshelheter för cellnät och planering av stora cellnät. Våra proffs inom radio- och mobiltelefonnätverk har flera års erfarenhet av krävande planeringsuppgifter, och vi sköter uppdragen vant och effektivt.

Vi omvandlar uppdragets servicenivå- och täckningskrav till tekniska kravspecifikationer och planerar nätet så att det motsvarar de rådande kundbehoven. Vi utarbetar placeringsplaner för repeterare och basstationer, antennplatser och riktningar, kabelrutter, parametrisering av radionätet och utrustningsförteckningar. Vid behov sköter vi också kommunikationen med nätets användare för att ta reda på och tillgodose kundbehoven. Vid sidan av servicenivåkraven sköter vi också om nätlösningens kostnadseffektivitet.

Vårt utbud av tjänster omfattar även anskaffning av tillstånd och leverans av byggherretjänster. På separat överenskommelse söker vi de tillstånd hos fastighetsägare och andra parter som byggandet av nätet förutsätter. Därefter sköter vi byggherrens uppgifter, dvs. gör de beställningar som behövs enligt uppdragsgivarens normer hos entreprenörer och materialleverantörer och leder byggnadsprojektet.