abstractright abstractright

Objektanskaffning

Vi erbjuder tjänster som anknyter till objektanskaffning, t.ex. planering, förhandlingar, avtal och dokumentering. Vi sköter kommunikationen med myndighetsaktörerna och skaffar alla tillstånd som behövs.

Beträffande nya telemaster eller -pelare omfattar våra tjänster kart- och terrängutredningar samt avtalsarrangemang för arrendering eller köp av marken. Vi tar också reda på de möjligheter som den befintliga infrastrukturen i förläggningsplatsens närhet erbjuder.

Vår tjänst omfattar objektanskaffning för basstationer i existerande fastigheter.  Vi utreder basfakta om hörbarheten, frågor som gäller placeringen av antennerna och den fastighetstekniska infrastrukturen. Vi utarbetar ett klart och tydligt placeringsförslag med motiveringar och tar hand om avtalsförhandlingarna.

Vi utför även byte av befintliga mobiltelefonianläggningar samt planering och anskaffning av de tillstånd som den tekniska uppdateringen förutsätter.