abstractright abstractright

Materialeffektivitet och avfall

Vi producerar tjänster, lösningar och produkter som utnyttjar olika materialslag och avfall effektivt och miljöskonsamt. Vi erbjuder kunderna ekologiskt, ekonomiskt, socialt och samhälleligt hållbara och effektiva helheter.

Vi producerar tjänster, lösningar och produkter vilkas syfte är att effektivt och miljöskonsamt

 • stödja materialeffektivitet och materialhantering
 • minska användningen av jungfruliga naturresurser och uppkomsten av avfall
 • stödja materialcirkulationen samt
 • beakta de nödvändiga logistiska lösningarna och möjligheterna hos olika konstruktioner.

Produkter och tjänster:

 • Undersökningar och utredningar
 • Planer och strategier
 • Planering och rådgivning inom återutnyttjande av material
 • Miljötillstånd
 • Logistikutredningar
 • Planering och projektering samt oberoende kvalitetsövervakning gällande avstjälpningsplatser
 • Biprodukter från industrin och handeln och utnyttjandet av dem
 • Slambehandling