abstractright abstractright

Materialcirkulation och avfall

Vi producerar tjänster, lösningar och produkter som utnyttjar olika materialslag och avfall effektivt och miljöskonsamt.

Vi erbjuder kunden vårt mångsidiga kunnande inom undersökning, utredning och nyttoanvändning av olika material. Vi producerar tjänster och lösningar för hantering av material, avfall och energi och för förebyggande av uppkomsten av avfall.

Vi kan utforma ekologiskt, ekonomiskt, socialt och samhälleligt hållbara och effektiva helheter samtidigt som vi tar hänsyn till olika strukturer och till logistiken.

Tjänster:

  • Undersökningar och utredningar
  • Planering och rådgivning inom nyttoanvändning av material
  • Miljötillståndsförfaranden
  • System för avfallslogistik
  • Planering, byggherretjänster och opartisk kvalitetsövervakning gällande avstjälpningsplatser
  • Biprodukter från industrin och handeln och utnyttjandet av dem
  • Slambehandling