abstractright abstractright

Louhi Ympäristö

Louhi Ympäristö erbjuder redskap för uppföljning och rapportering av miljökonsekvenser särskilt i stora infrastrukturbyggnadsprojekt. Med tjänsten kan man också följa upp hur sprängnings-, tunnelbyggnads- och stationsbyggnadsarbeten framskrider. De uppföljda objektens färdighetsgrad kan visualiseras på kartan på flera olika sätt.

Louhi Ympäristö används för att registrera och uppdatera projektdata. Exempelvis framstegen inom byggarbetet och miljöobservationer kan rapporteras till tjänsten med hjälp av blanketter. Louhi Ympäristö kan också användas för att samla in och analysera respons från allmänheten.

Vid behov kan man skapa egna gränssnitt för tjänsten för intranet-, extranet- och internetanvändning. Louhi Tilannekuva fungerar också i mobilutrustningar.

Exempel på implementeringar av Louhi Ympäristö: