abstractright abstractright

Louhi-tjänsterna

Louhi är en flexibel tjänst som byggts för kundens behov. Tjänsten gör det möjligt att kombinera data från befintliga bassystem smidigt, heltäckande och enkelt.

Louhi-tjänsterna bygger på geodata som används för att visuellt åskådliggöra information för användaren. Geodata gör det möjligt att analysera information ur olika synvinklar. Dessutom möjliggör geodatan en effektivare tolkning och minskar felmöjligheterna.

Våra Louhi-tjänster erbjuder en geodatabaserad lägesbild över organisationens kritiska uppgifter. De underlättar distributionen av information och material och fungerar som redskap för offentlig kommunikation och interaktion.

Louhi-tjänster är

Bekanta dig: Louhi-video