abstractright abstractright

Louhi Kauppa

Louhi Kauppa är en webbutik för försäljning och distribution av organisationens elektroniska material och information i nätet. I Louhi Kappa säljer kommunerna bl.a. byggnadsritningar, baskartor för planläggning samt grundundersökningsinformation som används som utgångsdata vid planeringen av fastighetsaffärer, renoveringar och byggverksamhet.

Tjänsten har ett kartgränssnitt med vilket användaren kan söka och förhandsgranska material. Louhi Kauppas viktigaste gränsytor till andra system är

  • dokumentarkiv och register
  • ekonomiförvaltningssystem
  • webbetalningar.

I tjänsten kan användaren betala med kreditkort eller i webbanken. Efter betalningen kan användaren ladda ned materialet på sin egen dator eller skicka den till önskad e-postadress.

Exempel på implementeringar av Louhi Kauppa:

  • Helsingfors stad – tjänst för försäljning av byggnadsritningar http://asiointi.hel.fi/arska
  • Esbo stad – tjänst för försäljning av byggnadsritningar, grundundersökningar, baskarta för planläggning, byggarens informationspaket http://arska.espoo.fi
  • Vanda stad – tjänst för försäljning av byggnadsritningar, grundundersökningar, baskarta för planläggning, byggarens informationspaket https://arska.vantaa.fi/
  • Träskända stad – tjänst för försäljning av byggnadsritningar https://arska.jarvenpaa.fi/