abstractright abstractright

Koordinator för informationsmodellen

Koordinator för informationsmodellen är en grupp som består av Sitos informations- och informationsmodellexperter och som skaffats som en kontinuerlig tjänst. Gruppen driver och administrerar projektet samt utgångs- och planeringsinformationen för dess delprojekt under hela projektets levnadslopp.

Fördelar:
• Betydande kostnadsbesparingar när utgångsinformation till projektets delprojekt skaffas.
• Aktuell utgångsinformation förbättrar planeringens kvalitet.
• En lösning som skaffats som tjänst frigör Beställarens resurser.
• Främjar organisationens informationsmodellbaserade planering.