abstractright abstractright

Intelligent trafik

Vi arbetar för en intelligent användning av trafiksystemet genom att kombinera vårt starka IT-kunnande med vår trafikkompetens. Sitos tjänster inom intelligent trafik kombinerar mångsidig trafikkompetens med ett starkt utbud inom informationstjänster.

Vi deltar i utvecklingen av de senaste tjänsterna inom intelligent trafik tillsammans med nätverken för intelligent trafik. Vår servicehelhet inom intelligent trafik utnyttjar Sitos informationstjänster som samlar in och sammanställer information från olika källor och gör den tillgänglig för alla.

Lägesbildstjänsten för trafik är ett av våra viktigaste utvecklingsprojekt. I denna tjänst använder vi bland annat Finlands mest täckande realtidsinformation om trafiken. En lägesbild i realtid över trafiken gör det möjligt att använda trafiksystemet intelligent och effektivt.

  • Lägesbildstjänsten för trafik
  • Strategiska utredningar
  • Elektronisk trafik