abstractright abstractright

Intelligent stad

Den intelligenta staden (Smart City) är en helhet i den Levande staden som består av en fungerande, miljövänlig och trygg stadsmiljö och av teknik som stöder den.

Intelligenta lösningar är en del av heltäckande konsult- och planeringstjänster. De möjligheter som den nya tekniken och de digitala lösningarna erbjuder utnyttjas överallt, från strategiska beslut till detaljerad planering. Sito har ett brett kunnande och mångsidiga tjänster och produkter som stöder målen för den intelligenta staden och hjälper kunderna att uppnå dem.

Vi erbjuder hjälp med att skapa en lägesbild av hållbarheten och leda utvecklingsprojekt. Med tjänsten Louhi Tilannekuva får du en strukturerad och aktuell vy över operativa data om din organisation. Tjänsten ger effektiva redskap för beslut som kan användas för att planera och följa upp tidtabellerna och framstegen inom byggprojekt för markanvändning, miljö, trafik och infrastruktur. I vår stads- och trafikplanering använder vi olika redskap för geografisk information och datamodellering som stöd för planeringen och bedömningen av effekter. Vi vill göra planeringens effekter så begripliga och åskådliga som möjligt för alla parter i projektet.

Vi hjälper städer att förklara data för invånarna och att utveckla nya intelligenta tjänster som bygger på öppna data bl.a. i anslutning till processer inom trafik och den bebyggda miljön. Vi medverkar i främjandet av datamodellbaserad planering och utvecklingen av processerna och är beredda att ge hjälp vid införandet av de nya förfarandena.

Strategiska lägesbilder: Framgångsrik planering och styrning av verksamheten kräver en helhetsmässig uppfattning om vad som har hänt och vad som kommer att hända härnäst. Med hjälp av den strategiska lägesbilden skräddarsyr vi en aktuell lägesbild av de faktorer som är viktigast just för din verksamhet och som hjälper dig att planera och styra din verksamhet.

Lösningar för geografiska data: Med lösningarna för geografiska data hjälper vi dig oavsett om det gäller att lösa geodatarelaterade problem i din verksamhet eller att använda geodataprogram och -underlag.

Datamodeller, BIM: Det är möjligt att effektivisera och snabba upp planeringsprocesserna med hjälp av en rätt utformad underlagshantering, rätt upphandlingsförfarande och datamodellbaserad planering. Vi hjälper våra kunder att dra nytta av datamodellbaserad planering och i frågor som gäller datamodeller.

Lösningar för intelligent trafik: Med hjälp av lösningarna för intelligent trafik samlar vi in information om trafiken som kunden kan använda som stöd för sin egen verksamhet. Vi hjälper också till med att utveckla lösningar som gör det möjligt att med teknologi göra trafiken och trafikplaneringen bättre fungerande, lättare och tryggare.

E-tjänster Moderna tjänster är inte längre bundna till plats eller till ämbetsverkens öppettider. Vi hjälper våra partner att skapa elektroniska tjänster som låter användarna sköta sina ärenden och betalningar när det passar dem bäst. Resultatet är vanligen snabbare tjänster och belåtnare kunder och anställda.

Den virtuella staden, webbmodeller: Vi hjälper våra kunder att åskådliggöra effekterna av förändringar i staden (t.ex. genom byggande) och planer (trafikstockningar) på ett lättbegripligt sätt. Med hjälp av 3D web-modellerna kan var och en fritt gå runt i planeringsmiljön och undersöka planens effekter på livsmiljön.

Intelligenta belysningslösningar: Belysningen är en central del av en trivsam stadsmiljö, men ibland förbrukar den mycket energi på områden där människor inte alltid rör sig. Vi hjälper med att skapa energisparande belysningsplaner som optimerar belysningsbehovet.