abstractright abstractright

Informationstjänster för telenät

Med stöd av vårt kunnande inom informationstjänster erbjuder vi operatörer och serviceleverantörer möjligheter att effektivisera sina processer och göra sitt serviceutbud mångsidigare. Vi har vidsträckta kontaktnätverk som täcker många branscher, heltäckande kartorna över kommunerna och hela landet, systematisk datainsamling och visuella användargränssnitt. Tillsammans med experterna i vår informationstjänst garanterar de att våra kunder får använda heltäckande och effektiva systemverktyg som utvecklas kontinuerligt.

Vi har ordnat våra tjänster i två produkthelheter:

Aino-materialtjänsterna tillgodoser kundernas informationsbehov och Louhi-tjänsterna är systemlösningen för kundernas lägesledning.

Våra Louhi-lösningar erbjuder en geodatabaserad lägesbild över kritiska data om produktionen samtidigt som de underlättar distributionen av data och material. De

fungerar också som redskap för kommunikation och växelverkan. Från vår materialtjänst Aino får du de geografiska dataunderlag som du behöver. Underlagen är kompatibla med dina datasystem

och alltid aktuella. Vi erbjuder helheterna som enkla och kostnadseffektiva nyckelfärdiga tjänster.