abstractright abstractright

Hörbarhetskartläggningar

Mobiltelefontjänsterna är en väsentlig del av företagens verksamhetsprocesser och människornas vardagsrutiner.  Det ställs stora krav på tjänstens funktion både inom- och utomhus. Vi tillhandahåller tjänster för hörbarhetskartläggning av mobiltelefonnätverk (bl.a. 2G, 3G, 4G) med hög kompetens i hela landet. Vi mäter och testar tjänstens funktion, utarbetar förbättringsplanerna och vid behov sköter även om att förbättringsåtgärderna verkställs.

Typiska kartläggningsobjekt är affärsfastigheter, industrifastigheter, köpcentra, kontorslokaler, bostadshus, parkeringshallar, tunnlar och offentliga utrymmen. Allt från små fastigheter till stora affärscentra som omspänner ett helt stadskvarter. Vi kan radioteknik, mobiltelefonnät och kundkommunikation, och därför kan vi sköta uppdragen på ett effektivt och självdrivande sätt. Vi mäter och kartlägger de relevanta faktorerna på ett enda besök. Våra kunder är teleoperatörer, operatörer av myndighetsnätverk, serviceleverantörer, fastighetsinnehavare och användare av mobiltelefontjänster. Vi utarbetar vant mätrapporter och förbättringsplaner som integreras med kartor och planritningar för byggnader – kompetent och inom ramen för den överenskomna leveranstiden. När vi utför kartläggningsarbete på fältet handlar vi alltid sakligt och utan att störa dem som arbetar och vistas i fastigheten.

Utöver hörbarhetskartläggningar omfattar våra tjänster även detaljerade förbättringsplaner med fotografier, kabelrutter, placering av utrustningen och utrustningsförteckningar. Vår erfarna och engagerade personal garanterar att de detaljerade förbättringsplanerna genast kan genomföras som sådana. Vi söker också de nödvändiga tillstånd hos fastighetens ägare och andra parter som byggandet kräver. På separat överenskommelse sköter vi också byggherrens uppgifter i objektet.