abstractright abstractright

Hamnbyggnad

Våra experter har deltagit i hamnprojekt i en mycket bred sektor från småbåtshamnar till stora frakt- och passagerarhamnar. Vi har också erfarenhet av många projekt utomlands.

Vår verksamhet har täckt projekteringsuppgifter från projektplaneringsskedet till garantitidens slut.

VI är insatta i kajkonstruktioner och vi är experter bl.a. när det gäller att bedöma bottenförhållandenas och ändamålets effekt på de olika kajkonstruktionsalternativens tekniska och kostnadsmässiga lämplighet. Vi är förtrogna med de olika teknikerna för byggnad och tillverkning av kajkonstruktioner och kan bedöma de olika konstruktionsalternativens lämplighet i varje byggnadsprojekt.

Vi är insatta i kvalitetssäkringsmetoderna för hamnkonstruktioner oavsett om det gäller betong- och stålkonstruktioner, rörsystem eller ytkonstruktioner på hamnfält. Vår personal har erfarenhet av bygg-, planerings- och projekteringsuppgifter i hamnterminaler och hamnfält från utfyllnad från havsbottnen till ytbeläggning.  Vi har de experter som behövs för byggnad av specialkonstruktioner och detaljer i hamnarna oavsett om det gäller bankonstruktioner, rörsystem, kablage eller till exempel belysningslösningar.

Vi har dessutom omfattande kunskaper om miljöfrågor vid byggnad av hamnar, och experterna inom Sitokoncernen arbetar också mångsidigt med miljötillståndsprocesser och miljöuppföljningar i anslutning till hamnprojekt.

De viktigaste hamnprojekten i vilka våra experter har medverkat under de senaste åren är:

  • Utvidgningen av Västra hamnen i Helsingfors 2010–
  • Byggandet av AP-piren i Nordsjö hamn i Helsingfors, 2011–2012
  • Hamnprojektet i Nordsjö i Helsingfors, 2003–2008
  • Ro-ro-kaj, Karlshamn, Sverige, 2003
  • Kaj vid massafabriken, Timrå, Sverige, 2002–2003

Sito-Rakennuttajat och Sito har branschledande experter inom planerings- och projekteringstjänster för hamnprojekt och andra vattenbyggnadsprojekt i sin tjänst. De har alla behörigheter som de avancerade projekten kräver.