abstractright abstractright

Geoplanering

Geotekniken får allt större betydelse i byggprojekt i takt med att den byggda miljön och naturen ställer fler krav, markanvändningen intensifieras och tillgången på byggmaterial minskar, samtidigt som kraven på dem ökar.

Geoteknik handlar om planmässig sammanpassning av egenskaper och möjligheter hos konstruktioner och jordmånen. Målet är att öka säkerheten, förebygga ras, bygga pålitliga grundkonstruktioner och eliminera skadliga sättningar och tjälskador. Hanteringen av grund- och ytvatten är en viktig faktor när det gäller att uppnå målet.

Med geoteknik kan man därför även påverka många olika miljöskyddsmässiga, funktionella och ekonomiska omständigheter.

Med hjälp av Sitos starka geotekniska kunnande är det möjligt att leta reda på den fördelaktigaste platsen och metoden för att bygga olika typer av objekt och helheter som kräver expertis i många olika branscher, såsom

  • Trafikleder; vägar, gator, banor, vattenleder
  • Broar, krävande tekniska konstruktioner, miljökonstruktioner
  • Områdes-, industri- och husbyggnadsprojekt
  • Hamn- och vattenbyggnadsprojekt
  • Idrotts- och motionsplatser och -områden
  • Nätverk för vatten- och energiförsörjning och dataöverföring