abstractright abstractright

Energi och klimat

Vi erbjuder kunderna vår spetskompetens inom energi- och klimatutredningar. Vi har levererat strategier, planer, program, utvärderingar och uppföljningar med anknytning till åtgärder för uppbromsning av klimatförändringen, anpassning till klimatförändringen och energieffektivitet.

Produkter och tjänster:

  • Undersökningar och utredningar
  • Planer och strategier
  • Energihanteringssystem
  • Utvärderingar och uppföljningar