abstractright abstractright

Byggherretjänster för telenät

Vi erbjuder kunderna vårt kunnande inom byggherretjänster för byggnad av telenätverk. Typiska byggnadsobjekt är master, pelare, repeterarobjekt, nya fastighetsobjekt, antennätverk inomhus, utrustningsbyten, komplettering av utrustning och basstationsnät.

Vi tillhandahåller byggherretjänster för byggnad av nätverk. Vi samlar ihop de nödvändiga dokumenten och konkurrensutsätter entreprenaden vid behov. Därefter gör vi de nödvändiga beställningarna hos entreprenörer och materialleverantörer enligt uppdragsgivarens normer och leder byggnadsprojektet.

Typiska arbetsmoment vid projektledning är säkerställande av leveransens tidtabell och kvalitet, konsultering under pågående byggarbete (besiktningar, tilläggsarbeten, avvikelser), mottagning av arbeten jämte inspektioner och utarbetande av protokoll, behandling av räkningar samt dokumentering av uppgifterna i kundens system. Vi tar initiativ och söker nya kostnadseffektiva verksamhetsmodeller tillsammans med kunden.