abstractright abstractright

Bro- och konstruktionsplanering

Vi levererar expert- och planeringstjänster för broar och andra krävande konstruktioner på så sätt att kunden kan hantera och utnyttja den producerade informationen under hela objektets livstid.

Våra kompetensområden:

Broplanering

 • vägbroar
 • gatubroar
 • banbroar
 • broar för lätt trafik

Planering av infrastrukturkonstruktioner

 • pålplattor
 • stödmurar
 • bullerväggar

Vattenkonstruktioner

 • strandmurar
 • kajer

Underhållstjänster för broar och andra krävande tekniska konstruktioner

 • årskontroller
 • allmänna kontroller
 • specialkontroller
 • reparationsplanering

Konstruktionsplanering för underjordiska utrymmen

 • trafiktunnlar
 • parkeringsanläggningar

Tjänster för granskning av ritningar

Anvisningsarbeten