abstractright abstractright

Bergrum och tunnlar

Underjordiskt byggande är framtidens byggande.

Det är möjligt att förbättra miljöns och livets kvalitet genom underjordiskt byggande, vilket innebär att funktioner som inte behöver nödvändigtvis finnas på markytan eller funktioner som orsakar olägenheter såsom trafikleder, stora hallar och lager placeras under jorden. Genom bergbyggnad kan man öka tjänsterna i färdigt byggda miljöer t.ex. genom att placera idrotts- och fritidsutrymmen, parkeringsanläggningar och servicetunnlar under jorden.

Sitos planeringstjänster täcker alla bergrum och tunnlar samt bergstekniskt krävande dagbrott från projektplaneringen till planeringen under pågående arbeten. Med stöd av våra samarbetspartner kan vi erbjuda kunderna en totaltjänst inom planering av bergrum och tunnlar.

Våra specialkompetensområden är

  • Bergresursutredningar
  • Huvudplanering av bergrumsobjekt
  • Allmän planering och arkitektplanering av bergrum och tunnlar
  • Bergbyggnadsplanering av bergrum och tunnlar
  • Planering av krävande dagbrott