abstractright abstractright

Belysningsplanering

Vårt mål är att åstadkomma en positiv inverkan på hur vi upplever den mörka tiden. I bästa fall kan man med belysning skapa en trivsam och estetisk miljö där stads- och landskapsbilden och trafikmiljön på vägen under den mörka tiden bildar en strukturerad helhet som gör det lättare att orientera sig. Rutterna för vardagsmobilitet ska vara trygga och tillgängliga oberoende av trafikform. Kundorienterad belysning som beaktar användarnas behov ska vara hållbar och stark, energieffektiv och estetisk.

Vårt kunnande täcker alla delområden inom utomhusbelysning från stadscentra och parker till gator, vägar och tunnlar, utan att glömma fasadbelysning och ljuskonst. Våra tjänster omfattar hela planeringsprocessen från kartläggningen av behovet av utomhusbelysning och allmän planering till planering av genomförandet. Dessutom erbjuder vi sakkunnigtjänst i anslutning till utomhusbelysning och fungerar vid behov som byggherrarnas och arbetsplatsövervakarnas experter.

Vårt sakkunniga och innovativa team består av proffs med mångsidig erfarenhet och varierande utbildningar. Tillsammans hittar teamets medlemmar de bästa lösningarna för varje planeringsobjekt. Vidsträckta och krävande projekt har lärt oss att förstå betydelsen av samarbete såväl med planerare inom olika tekniska delområden som med kunden och representanterna för olika intressentgrupper.