abstractright abstractright

Banplanering

Sito har medverkat aktivt i banprojekt sedan företaget grundades. Vår styrka är vårt mångsidiga kunnande inom planering av olika delområden i banprojekt. Utöver banplanering arbetar vi också med grundbyggnadsplanering, bro- och konstruktionsplanering, väg-, gatu- och områdesplanering samt miljöplanering och miljökonsekvensbedömning.

Vi har deltagit i planeringen av tilläggsspår till huvudbanan och i planeringen av direktbanan till Lahtis från den allmänna planen till byggplanen. Även avsnittet mellan Helsingfors och Böle på stadsbanan till Alberga har planerats av Sito.

Långsiktiga förhandsutredningar har gjorts om ELSA-banen västerut från Helsingfors och om HELI-banan som går österut. Vi har också deltagit i planeringen av banlinjen för banan från Böle till flygplatsen och vidare till Kervo. Det viktigaste projektet med bana i tunnel har varit den allmänna planen och MKB-förfarandet för Pisarabanan. Sito fungerade som huvudkonsult i projektet bl.a. med uppgiften att samordna en vidsträckt organisation med experter i olika branscher.

Sito har också deltagit i planeringen av flera banavsnitt på banan till Österbotten. Vi har utfört preliminär allmän planering, MKB-förfaranden, allmän planering och byggplanering. I avdelningens referenser ingår också det första planera och bygg-projektet inom banplanering, som för närvarande är under byggnad i Österbotten.

Stationer

Vi har genomfört viktiga stationsplaneringsprojekt bl.a. längs direktbanan till Lahtis (Haarajoki, Mäntsälä), huvudbanan (bl.a Masaby, Toijala, Tavastehus), och strandbanan (Alberga, Kyrkslätt, Karis, Salo). Vi har deltagit i planeringen av tunnelstationer för Pisarabanan och metro i Tölö.

Metro

Sito har medverkat i planeringen av metron i Tölö från Kampen till Böle och en fortsättning av metron österut från Mellungsbacka till Majvik i Sibbo. Utöver detta har vi granskat användningen av Östra centrums metrostation som växelstation. I metroprojekten har vi samarbetat intensivt med Sitos planerare inom bergsteknik och markanvändning.

Spårvägar

Sito fungerade som ban- och gatuplanerare i behovs- och genomförbarhetsutredningen av spårvägen i Munkshöjden. I arbetet utreddes alternativa linjer för utbyggnad av spårvägar till Munkshöjden och dess effekter på det övriga nätverket för kollektivtrafik. Dessutom har vi deltagit i utredningen av linjealternativen för spårvägen mellan Fiskehamnen, Sumparn och centrum. Sito har också utfört anvisningsarbeten i anslutning till byggnad, underhåll och planering av spårvägar.

Anvisningsarbeten

Sito har utfört flera anvisningsarbeten gällande banor åt Banförvaltningscentralen och Trafikverket. Exempel på dessa är:

  • Anvisningen för planering av banor B20, 2008
  • Miljöanvisning för banhållning, 2010
  • Anvisning för växelverkan vid banhållning, 2011
  • Förslag om förbättring av säkerheten vid byggarbetsplatser på järnvägarna, 2011
  • Anskaffning av terränginformation, förhållningsregler, 2011
  • Hantering av planeringsinformation, 2012
  • Pålplattor och pålhattkonstruktioner, planeringsanvisning (inte publicerad ännu)

Programvaror

Den viktigaste programvaran för planering av banor är planeringssystemet CityCad, som utvecklats av Sito. En särskild fördel med programmet är att uppgifter om terrängundersökningar och grundförstärkningslösningar kan kombineras med tvärsektioner av banan. Från programmet är det också lätt att ta ut de nödvändiga uppgifterna för maskinstyrning. Programvaran utvecklas kontinuerligt för specialbehov inom banplanering. I planeringen av rälsgeometri och växlar bl.a. på bangårdar använder vi dessutom programmet Rail Track av Bentley.