abstractright abstractright

Arkitekttjänster

Om arkitektur

Arkitektur handlar om konst, byggande och investeringar. Ett bra slutresultat förverkligar beställarens funktionella och estetiska behov inom ramen för den fastställda budgeten. Det tillgodoser också allmänhetens behov som en del av stadsbilden som kompletteras hela tiden. Slutligen förverkligar den också upphovsmannens konstnärliga mål. Arkitektur är brukskonst, och det kan finnas många lösningar för god arkitektur.

Om kunden

Arkitektens uppgift är att leta reda på nya lösningar som tillgodoser beställarens behov samt att tillsammans med beställaren välja och utveckla en lösning som uppfyller de kriterier som anges ovan. Arkitekten använder andras pengar, vilket medför ett stort ansvar. Inom arkitekturen är det inte bara beställaren som är användare, utan även andra människor. Vi kan välja var vi bor och på vilken konsert eller konstutställning vi går, men vi ändrar inte på vår omgivning. Varje byggnad har således en användarkrets som utgörs av fler än bara beställaren. Varje objekt måste ses som en del av staden som är i konstant omvandling.

Om metoderna

Arkitektplanering förutsätter kreativitet och kreativa individer. I krävande projekt förutsätter den också grupparbete.  Förtroende och respekt mellan planerarna är ett viktigt inslag i planeringskulturen på Sito, och det möjliggör ett fritt utbyte av tankar. För att säkerställa slutproduktens kvalitet tillämpar vi till exempel överlämning åt oss själva, vilket går ut på att planerna testas i vår egen krets innan arbetet lämnas till kunden.

IT och digital bildbehandling stödjer kreativiteten. Med datamodellering kan man åskådliggöra en plan på ett realistiskt sätt och följa upp kostnaderna under hela projektet. Det gör det också lättare för beställaren att fatta beslut.