abstractright abstractright

Gruvor

Vi erbjuder omfattande och mångsidiga tjänster för gruvindustrins behov. Vi har ett starkt kunnande inom byggande, kvalitetskontroll, vattenhantering samt inom miljö- och datahanteringens tjänster.

Vi hjälper våra kunder genom att erbjuda nya lösningar för beslutsfattande, datahantering, växelverkan och genomförande. Vid behov deltar vi under hela projektet ända från undersökningar och planering till genomföring.

Produkter och tjänster:

 • utredningar/undersökningar om genomförbarhet
 • datahantering och -åskådliggörande
 • projektkoordinering
 • tillstånd och utveckling av dem
 • miljökonsekvensbedömning (MKB)
 • naturutredningar
 • buller- och dammodeller
 • vattenbalans och -modeller samt hantering av dagvatten
 • vattenbehandlingslösningar
 • logistikutredningar
 • infraplanering
 • riskkartläggningar
 • investeringsoptimering
 • anskaffning och byggprojekt
 • kvalitetskontroll
 • EHSQ

Exempel på våra produkter:

 • Colétanche® – bitumengeomembran för att isolera bassänger
 • SensorDDS® – elektriska system för att identifiera läckageställen
 • Geotube® – för att rengöra gruvvatten och torka slam
 • GeoDetect® – för att övervaka dammkonstruktioner