abstractright abstractright

Gatu- och stadsmiljöer

Vi erbjuder alla tjänster för planering av utomhusrum från ett och samma ställe. Som kund får du tillgång till entusiastisk expertkompetens som täcker alla delområden inom planering av gatu- och stadsrum samt hållbar stadsplanering; teknisk funktionalitet, utveckling av stadsbilds- och stadsrumsmässiga idéer samt design och belysning.

Vi ställer de branschledande experterna inom gatuteknik, stadsplanering, trafikplanering, landskapsplanering och design till ert förfogande. Vi använder den mest avancerade tekniken i branschen i vår verksamhet. Vi tillämpar certifierade kvalitetsledningssystem och iakttar krävande etiska, estetiska och ekologiska principer.

Tjänster och produkter:

 • StadsbildenVi utarbetar planer, anvisningar och handböcker samt konsekvensbedömningar som anknyter till stadsbilden och närmiljön.
 • Den offentliga stadsmiljönVi utvecklar idéer och planerar den offentliga stadsmiljön i samarbete med våra uppdragsgivare. Objekten är bl.a. promenadområden och vägledningssystem i anslutning till dem.
 • Arkitektur och designArkitektonisk design, möbler och utrustning i stadsmiljön.
 • KonstVi designar miljökonstverk själva och tillsammans med de bäst kända konstnärerna i branschen.
 • Tekniskt krävande konstruktionerVi planerar broar och bullerskydd som passar in i stadsbilden utgående från platsens särdrag.
 • TrafikplaneringTrafikplanering av planläggningen, trafikplaner för stadscentra, trafikplanering av parkeringsanläggningar, trafikplanering under pågående byggarbeten.
 • Analys av trafikens funktionalitetAnalys av trafikens funktionalitet på makro-, meso- och mikronivå.
 • TrafikstyrningVägledning i centra, områdesspecifika vägledningsplaner och skyltning av friluftsleder. Planering av vägmärken och portaler.
 • TillgänglighetTillgänglighetsplaner och -produkter, tillgänglighetsplaner för städer, tillgänglighetsstrategier, planering av reliefkartor och reliefskyltar för synskadade.
 • BelysningVårt kunnande täcker alla delområden inom utomhusbelysning från stadscentra och parker till gator, vägar och tunnlar, utan att glömma fasadbelysning och ljuskonst.
 • GatuteknikVi utarbetar de allmänna planerna, gatu- och byggplanerna för gator och andra offentliga rum, inklusive vattenförsörjningen och de nödvändiga kabelflyttningarna.