abstractright abstractright

Digitala tjänster för kommuner

Ned områdes- eller kommunspecifika konceptualiserade digitala molntjänster effektiverar viupprätthållandet av basregistret hos kommunernas tekniska sektor, planläggningen, byggkontrollen och ärendehantering som rör dessa, hanteringen av infratillgångar samt mobilitets- och transporttjänster.

louhi_150Louhi Kuntapalvelin
Louhi är den kommunala myndighetens dagliga verktyg för skötsel av myndighetsprocesser.
Den förenar alla kommunens, intressegruppernas och statens olika datasystem och data till en enda, koncentrerad kartbaserad lösning för datahantering.

louhi_150Louhi Butiken
Louhi Butiken är en näthandel för försäljning och distribution av organisationernas elektroniska material och information på nätet.