abstractright abstractright

Broar och konstruktioner

Vi levererar expert- och planeringstjänster för broar och andra krävande konstruktioner på så sätt att kunden kan hantera och utnyttja den producerade informationen under hela objektets livstid.

Vi erbjuder sakkunnig- och planeringstjänster för broar och andra tekniskt krävande objekt från enskilda rörbroar till de största trafikledsprojekten i landet.  Vår tjänst täcker alla skeden i planeringen från förhandsplaneringen till underhållsuppgifter. Vi är förtrogna med alla byggmaterial; betong, stål, trä och sten.

Datamodellsbaserad planering är ett väsentligt inslag i vår planeringsprocess. Vi använder datamodellering i olika planeringsskeden och utvecklar hela tiden lösningar och verksamhetsmodeller för att kombinera datamodeller för trafikleder och krävande tekniska lösningar samt för att använda dem effektivt.

Våra experttjänster för upprätthållandet av krävande tekniska konstruktioner står till kundernas förfogande i alla uppgifter som gäller uppföljningen av konstruktionernas tillstånd, åtgärdsprogrammering, planering av reparationsinvesteringar och genomförandet av dem.

Våra experter utvecklar branschen aktivt. Vi utarbetar planeringsanvisningar för olika beställare bl.a. för planering, kontroll och reparationsplanering av krävande tekniska konstruktioner. Vi utför också kontroll av planer för krävande tekniska konstruktioner som andra konsulter utarbetat åt olika beställare.