abstractright abstractright

Teknologie kandidat Josefiina Saarnikko, Vägavdelningen

I själva verket är Josefiina Saarnikko (23) bara snäppet före utexaminering så man kan i princip redan kalla henne diplomingenjör. Josefiina inledde sina studier hösten 2012. Hon blir med andra ord färdig ovanligt snabbt, på fyra och ett halvt år. Temat för Josefiinas diplomarbete är nomenklaturen för förvaltning av infrastrukturegendom.

”Vägplanering är pragmatisk och intressant, ett riktigt grundläggande ingenjörsjobb!”

Josefiina, vars huvudämne på Aalto-universitetet är trafik- och vägteknik, är en ovanligt energisk person och hon tvekar inte heller när det gäller att fatta snabba beslut. Hennes huvudämne var från början vatten- och miljöteknik men slumpen grep in. Josefiinas första sommarjobb var inom vägunderhåll på Nylands NTM-central och nästa på Sitos vägavdelning. De fick henne att bli övertygad om att hon behövde byta huvudämne.

–Jag hade redan trafik- och vägteknik som biämne men när jag satte mig in i branschen under sommarjobben, blev det tydligt att den typen av arbete passar just mig. Det är ett grundläggande ingenjörsjobb, pragmatiskt och intressant, motiverar Josefiina.

Också jobbet på Sito verkar passa Josefiina som handen i handsken och hon berättar att hon trivs väldigt bra i företaget.

Josefiina har varit delaktig i informationsmodelleringen i några av Vägavdelningens mest utmanande och intressanta infrastrukturplaneringsprojekt, såsom Kronbroarna och utvidgningen av Helsingfors-Vanda flygfält.

Byggandet av infrastrukturen för Helsingfors-Vanda är redan igång. I och med utvidgningen växer flygfältets terminal med hisnande 75 000 kvadratmeter. Projektet förverkligas som en allians med parterna Finavia, Destia samt Sito, som ansvarar för planeringen. I planeringen är allt som allt cirka trettio Sitoanställda involverade och hela planeringen, där representanter från många branscher deltar, förverkligas med hjälp av datamodeller.

Kronbro-projektet, å andra sidan, är ännu enbart i planeringsstadiet. Broarna, som har fått mycket uppmärksamhet, kommer inom sin tid att via en spårvägsförbindelse förena Degerö, Högholmen och Fiskehamnen så att de blir en del av Helsingfors innerstad. Projektet ger samtidigt upphov till en ny och snabb vattenburen rutt även för cyklister och fotgängare. De mest iögonfallande delarna av projektet är tre broar, av vilka Kronobergsbron kommer att bli Finlands längsta bro.

Josefiina vet att det finns ett jobb på Sito som väntar på henne efter att hon utexaminerats. Många intressanta infrastrukturprojekt ligger framför henne, så arbetet kommer inte att ta slut i första taget. Goda arbetsutsikter är också med stor sannolikhet en av orsakerna till branschens stora dragningskraft. Det skapar säkerhet i en föränderlig värld.

Det som i sin tur gör de kommande arbetsuppgifterna intressanta är att framtiden, förutom att vara arbetsfylld, även på ett inspirerande sätt ligger höljd i dunkel.  Branschen är i kraftig förändring. För att kunna förverkliga många MaaS-tjänster måste den nuvarande infrastrukturen kraftigt utvecklas.

Infrastrukturkunnandet som finns i Finland och i Sito står högt i kurs och i framtiden skulle Josefiina gärna delta i projekt utomlands och resa i arbetet. Hon är däremot inte redo att genast flytta helt och hållet utomlands. Orsaken är att hon har en fartfylld hobby som håller henne här i hemlandet.

Josefiina har hållit på med ringette sedan hon var fem år gammal och spelar det på tävlingsnivå. Träningarna och tävlingarna fyller både kvällarna och helgerna. Sitt liv i Helsingfors delar Josefiina med den söta blåsköldpaddsfärgade Nica-katten av rasen exotic.

Text: Dakota Lavento